عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
SMBG17A/54 SMBG17A/54 Vishay Semiconductor Diodes Division
TVS DIODE 17V 27.6V DO215AA

1+$
0.14
10+$
0.14
100+$
0.13
500+$
0.13
1000+$
0.13
VS-70HFR40 VS-70HFR40 Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 400V 70A DO203AB

1+$
8.07
10+$
7.91
100+$
7.75
500+$
7.60
1000+$
7.44
1N4005/54 1N4005/54 Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 600V 1A DO204AL

1+$
0.18
10+$
0.18
100+$
0.17
500+$
0.17
1000+$
0.17
1N4007/54 1N4007/54 Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 1KV 1A DO204AL

1+$
236.85
10+$
232.11
100+$
227.47
500+$
222.92
1000+$
218.46
VS-85HF100 VS-85HF100 Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 1KV 85A DO203AB

1+$
9.69
10+$
9.50
100+$
9.31
500+$
9.12
1000+$
8.94
VS-1N3209 VS-1N3209 Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 100V 15A DO203AB

1+$
5.51
10+$
5.40
100+$
5.29
500+$
5.19
1000+$
5.08
VS-1N3210 VS-1N3210 Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 200V 15A DO203AB

1+$
0.29
10+$
0.28
100+$
0.28
500+$
0.27
1000+$
0.27
1N4002/54 1N4002/54 Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 100V 1A DO204AL

1+$
0.03
10+$
0.03
100+$
0.03
500+$
0.03
1000+$
0.03
VS-1N3208 VS-1N3208 Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 50V 15A DO203AB

1+$
5.51
10+$
5.40
100+$
5.29
500+$
5.19
1000+$
5.08
VS-40HF40 VS-40HF40 Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 400V 40A DO203AB

1+$
6.52
10+$
6.39
100+$
6.26
500+$
6.14
1000+$
6.01


TENCO-TECH