عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
CFR-12JB-52-110R CFR-12JB-52-110R Yageo
RES 110 OHM 1/6W 5% AXIAL

1+$
1.90
10+$
1.86
100+$
1.82
500+$
1.79
1000+$
1.75
CFR-50JB-52-1R CFR-50JB-52-1R Yageo
RES 1 OHM 1/2W 5% AXIAL

1+$
0.10
10+$
0.10
100+$
0.10
500+$
0.09
1000+$
0.09
CFR-50JB-52-1K CFR-50JB-52-1K Yageo
RES 1K OHM 1/2W 5% AXIAL

1+$
0.09
10+$
0.09
100+$
0.09
500+$
0.08
1000+$
0.08
CFR-25JB-52-1K CFR-25JB-52-1K Yageo
RES 1K OHM 1/4W 5% AXIAL

1+$
0.08
10+$
0.08
100+$
0.08
500+$
0.08
1000+$
0.07
CFR-50JB-52-1M CFR-50JB-52-1M Yageo
RES 1M OHM 1/2W 5% AXIAL

1+$
0.09
10+$
0.09
100+$
0.09
500+$
0.08
1000+$
0.08
CFR-25JB-52-1M CFR-25JB-52-1M Yageo
RES 1M OHM 1/4W 5% AXIAL

1+$
0.08
10+$
0.08
100+$
0.08
500+$
0.08
1000+$
0.07
CFR-25JB-52-1R CFR-25JB-52-1R Yageo
RES 1 OHM 1/4W 5% AXIAL

1+$
0.08
10+$
0.08
100+$
0.08
500+$
0.08
1000+$
0.07
CFR-50JB-52-1R1 CFR-50JB-52-1R1 Yageo
RES 1.1 OHM 1/2W 5% AXIAL

1+$
0.10
10+$
0.10
100+$
0.10
500+$
0.09
1000+$
0.09
CFR-50JB-52-1K1 CFR-50JB-52-1K1 Yageo
RES 1.1K OHM 1/2W 5% AXIAL

1+$
0.10
10+$
0.10
100+$
0.10
500+$
0.09
1000+$
0.09
CFR-25JB-52-1K1 CFR-25JB-52-1K1 Yageo
RES 1.1K OHM 1/4W 5% AXIAL

1+$
0.08
10+$
0.08
100+$
0.08
500+$
0.08
1000+$
0.07


TENCO-TECH