عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
CFR-25JB-52-10R CFR-25JB-52-10R Yageo
RES 10 OHM 1/4W 5% AXIAL

1+$
0.08
10+$
0.08
100+$
0.08
500+$
0.08
1000+$
0.07
CFR-50JB-52-110R CFR-50JB-52-110R Yageo
RES 110 OHM 1/2W 5% AXIAL

1+$
0.09
10+$
0.09
100+$
0.09
500+$
0.08
1000+$
0.08
CFR-50JB-52-110K CFR-50JB-52-110K Yageo
RES 110K OHM 1/2W 5% AXIAL

1+$
0.09
10+$
0.09
100+$
0.09
500+$
0.08
1000+$
0.08
CFR-25JB-52-110K CFR-25JB-52-110K Yageo
RES 110K OHM 1/4W 5% AXIAL

1+$
0.08
10+$
0.08
100+$
0.08
500+$
0.08
1000+$
0.07
CFR-25JB-52-110R CFR-25JB-52-110R Yageo
RES 110 OHM 1/4W 5% AXIAL

1+$
0.09
10+$
0.09
100+$
0.09
500+$
0.08
1000+$
0.08
CFR-50JB-52-11R CFR-50JB-52-11R Yageo
RES 11 OHM 1/2W 5% AXIAL

1+$
0.09
10+$
0.09
100+$
0.09
500+$
0.08
1000+$
0.08
CFR-50JB-52-11K CFR-50JB-52-11K Yageo
RES 11K OHM 1/2W 5% AXIAL

1+$
0.09
10+$
0.09
100+$
0.09
500+$
0.08
1000+$
0.08
CFR-25JB-52-11K CFR-25JB-52-11K Yageo
RES 11K OHM 1/4W 5% AXIAL

1+$
0.09
10+$
0.09
100+$
0.09
500+$
0.08
1000+$
0.08
CFR-25JB-52-11R CFR-25JB-52-11R Yageo
RES 11 OHM 1/4W 5% AXIAL

1+$
0.08
10+$
0.08
100+$
0.08
500+$
0.08
1000+$
0.07
CFR-50JB-52-120R CFR-50JB-52-120R Yageo
RES 120 OHM 1/2W 5% AXIAL

1+$
0.09
10+$
0.09
100+$
0.09
500+$
0.08
1000+$
0.08


TENCO-TECH