خوش آمدید TENCO-TECHبه شرکت


sales@tenco-tech.com

sandylee.tenco

86-755-82546388

86-755-82546382

RM2709-2711 Block A Jiahe Building, ShennanMid Road Futian District Shenzhen China

یک پیام بگذار

TENCO-TECH