عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
M25P64-VMF3TPB TR M25P64-VMF3TPB TR Micron Technology Inc.
IC FLASH 64M SPI 75MHZ 16SO W

1+$
2.55
10+$
2.50
100+$
2.45
500+$
2.40
1000+$
2.35
RC28F640P33BF60A RC28F640P33BF60A Micron Technology Inc.
IC FLASH 64M PARALLEL 64EASYBGA

1+$
2.56
10+$
2.51
100+$
2.46
500+$
2.41
1000+$
2.36
RC28F640P33TF60A RC28F640P33TF60A Micron Technology Inc.
IC FLASH 64M PARALLEL 64EASYBGA

1+$
1.37
10+$
1.34
100+$
1.32
500+$
1.29
1000+$
1.26
RC28F640J3F75A RC28F640J3F75A Micron Technology Inc.
IC FLASH 64M PARALLEL 64EASYBGA

1+$
3.16
10+$
3.10
100+$
3.03
500+$
2.97
1000+$
2.91
RC28F128P33BF60A RC28F128P33BF60A Micron Technology Inc.
IC FLASH 128M PARALLEL 64EASYBGA

1+$
3.53
10+$
3.46
100+$
3.39
500+$
3.32
1000+$
3.26
RC28F128P33TF60A RC28F128P33TF60A Micron Technology Inc.
IC FLASH 128M PARALLEL 64EASYBGA

1+$
3.21
10+$
3.15
100+$
3.08
500+$
3.02
1000+$
2.96
RC28F128J3F75A RC28F128J3F75A Micron Technology Inc.
IC FLASH 128M PARALLEL 64EASYBGA

1+$
1.82
10+$
1.78
100+$
1.75
500+$
1.71
1000+$
1.68
RC28F128J3F75F RC28F128J3F75F Micron Technology Inc.
IC FLASH 128M PARALLEL 64EASYBGA

1+$
4.80
10+$
4.70
100+$
4.61
500+$
4.52
1000+$
4.43
RC28F00BM29EWHA RC28F00BM29EWHA Micron Technology Inc.
IC FLASH 2G PARALLEL 64FBGA

1+$
12.11
10+$
11.87
100+$
11.63
500+$
11.40
1000+$
11.17
N25Q128A13ESE40G N25Q128A13ESE40G Micron Technology Inc.
IC FLASH 128M SPI 108MHZ 8SOP2

1+$
1.61
10+$
1.58
100+$
1.55
500+$
1.52
1000+$
1.49


TENCO-TECH