عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
XC3090A-7PQ160C XC3090A-7PQ160C Xilinx Inc.
IC FPGA 138 I/O 160QFP

1+$
1.78
10+$
1.74
100+$
1.71
500+$
1.68
1000+$
1.64
XC3020A-7PC84C XC3020A-7PC84C Xilinx Inc.
IC FPGA 64 I/O 84PLCC

1+$
2.26
10+$
2.21
100+$
2.17
500+$
2.13
1000+$
2.08
XC3030A-7PC44C XC3030A-7PC44C Xilinx Inc.
IC FPGA 34 I/O 44PLCC

1+$
0.01
10+$
0.01
100+$
0.01
500+$
0.01
1000+$
0.01
XC3030A-7PQ100C XC3030A-7PQ100C Xilinx Inc.
IC FPGA 80 I/O 100QFP

1+$
1.93
10+$
1.89
100+$
1.85
500+$
1.82
1000+$
1.78
XC3042A-7PC84C XC3042A-7PC84C Xilinx Inc.
IC FPGA 74 I/O 84PLCC

1+$
0.01
10+$
0.01
100+$
0.01
500+$
0.01
1000+$
0.01
XC3042A-7PQ100C XC3042A-7PQ100C Xilinx Inc.
IC FPGA 82 I/O 100QFP

1+$
2.65
10+$
2.60
100+$
2.55
500+$
2.49
1000+$
2.44
XC3064A-7PQ160C XC3064A-7PQ160C Xilinx Inc.
IC FPGA 120 I/O 160QFP

1+$
0.97
10+$
0.95
100+$
0.93
500+$
0.91
1000+$
0.89
XC3064A-7PC84C XC3064A-7PC84C Xilinx Inc.
IC FPGA 70 I/O 84PLCC

1+$
2.14
10+$
2.10
100+$
2.06
500+$
2.01
1000+$
1.97
XC3090A-7PC84C XC3090A-7PC84C Xilinx Inc.
IC FPGA 70 I/O 84PLCC

1+$
0.01
10+$
0.01
100+$
0.01
500+$
0.01
1000+$
0.01
XC3120A-3PC68C XC3120A-3PC68C Xilinx Inc.
IC FPGA 58 I/O 68PLCC

1+$
0.01
10+$
0.01
100+$
0.01
500+$
0.01
1000+$
0.01


TENCO-TECH