عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
ATB322515-0110 ATB322515-0110 TDK Corporation
TRANSFORMERS

1+$
0.89
10+$
0.87
100+$
0.85
500+$
0.84
1000+$
0.82
ATB322524-0110 ATB322524-0110 TDK Corporation
TRANSFORMERS

1+$
0.76
10+$
0.74
100+$
0.73
500+$
0.72
1000+$
0.70
ATB322515-0110 ATB322515-0110 TDK Corporation
TRANSFORMERS

1+$
1.85
10+$
1.81
100+$
1.78
500+$
1.74
1000+$
1.71
ATB322515-0110 ATB322515-0110 TDK Corporation
TRANSFORMERS

1+$
0.30
10+$
0.29
100+$
0.29
500+$
0.28
1000+$
0.28
ATB322524-0110 ATB322524-0110 TDK Corporation
TRANSFORMERS

1+$
1.58
10+$
1.55
100+$
1.52
500+$
1.49
1000+$
1.46
ATB322524-0110 ATB322524-0110 TDK Corporation
TRANSFORMERS

1+$
1.58
10+$
1.55
100+$
1.52
500+$
1.49
1000+$
1.46
ACP3225-102-2P-T000 ACP3225-102-2P-T000 TDK Corporation
CMC 1.5A 2LN 1 KOHM SMD

1+$
0.96
10+$
0.94
100+$
0.92
500+$
0.90
1000+$
0.89
ACP3225-102-2P-T000 ACP3225-102-2P-T000 TDK Corporation
CMC 1.5A 2LN 1 KOHM SMD

1+$
0.96
10+$
0.94
100+$
0.92
500+$
0.90
1000+$
0.89
ACP3225-102-2P-T000 ACP3225-102-2P-T000 TDK Corporation
CMC 1.5A 2LN 1 KOHM SMD

1+$
0.23
10+$
0.23
100+$
0.22
500+$
0.22
1000+$
0.21
ALT4532-171-T001 ALT4532-171-T001 TDK Corporation
XFRMR LAN 1CT:1CT 170UH

1+$
0.63
10+$
0.62
100+$
0.61
500+$
0.59
1000+$
0.58


TENCO-TECH