عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
1N5279BDO35TR 1N5279BDO35TR Microsemi Corporation
DIODE ZENER 180V 500MW DO35

1+$
4.24
10+$
4.16
100+$
4.07
500+$
3.99
1000+$
3.91
1N5280DO35 1N5280DO35 Microsemi Corporation
DIODE ZENER 190V 500MW DO35

1+$
1.68
10+$
1.65
100+$
1.61
500+$
1.58
1000+$
1.55
1N5281BDO35TR 1N5281BDO35TR Microsemi Corporation
DIODE ZENER 200V 500MW DO35

1+$
5.95
10+$
5.83
100+$
5.71
500+$
5.60
1000+$
5.49
1N5338B/TR12 1N5338B/TR12 Microsemi Corporation
DIODE ZENER 5.1V 5W T18

1+$
0.41
10+$
0.40
100+$
0.39
500+$
0.39
1000+$
0.38
1N5339B/TR12 1N5339B/TR12 Microsemi Corporation
DIODE ZENER 5.6V 5W T18

1+$
1.47
10+$
1.44
100+$
1.41
500+$
1.38
1000+$
1.36
1N5347B/TR12 1N5347B/TR12 Microsemi Corporation
DIODE ZENER 10V 5W T18

1+$
0.38
10+$
0.37
100+$
0.36
500+$
0.36
1000+$
0.35
1N5349B 1N5349B Microsemi Corporation
DIODE ZENER 12V 5W T18

1+$
12.17
10+$
11.93
100+$
11.69
500+$
11.45
1000+$
11.23
1N5352B/TR12 1N5352B/TR12 Microsemi Corporation
DIODE ZENER 15V 5W T18

1+$
3.44
10+$
3.37
100+$
3.30
500+$
3.24
1000+$
3.17
1N5355B/TR12 1N5355B/TR12 Microsemi Corporation
DIODE ZENER 18V 5W T18

1+$
3.44
10+$
3.37
100+$
3.30
500+$
3.24
1000+$
3.17
1N5359B/TR12 1N5359B/TR12 Microsemi Corporation
DIODE ZENER 24V 5W T18

1+$
3.44
10+$
3.37
100+$
3.30
500+$
3.24
1000+$
3.17


TENCO-TECH