عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
ARJ11A-MASA-KT-2 ARJ11A-MASA-KT-2 Abracon LLC
CONN MAGJACK 1PORT 10 BASE-T

1+$
0.54
10+$
0.53
100+$
0.52
500+$
0.51
1000+$
0.50
ARJ11A-MASA-MU-2 ARJ11A-MASA-MU-2 Abracon LLC
CONN MAGJACK 1PORT 10 BASE-T

1+$
3.21
10+$
3.15
100+$
3.08
500+$
3.02
1000+$
2.96
ARJ11A-MBSC-A-B-FMU2 ARJ11A-MBSC-A-B-FMU2 Abracon LLC
CONN MAGJACK 1PORT 10 BASE-T

1+$
3.27
10+$
3.20
100+$
3.14
500+$
3.08
1000+$
3.02
ARJ11A-MASD-MU-2 ARJ11A-MASD-MU-2 Abracon LLC
CONN MAGJACK 1PORT 10 BASE-T

1+$
4.45
10+$
4.36
100+$
4.27
500+$
4.19
1000+$
4.10
ARJ11A-MASE-MU2 ARJ11A-MASE-MU2 Abracon LLC
CONN MAGJACK 1PORT 10 BASE-T

1+$
0.45
10+$
0.44
100+$
0.43
500+$
0.42
1000+$
0.42
ARJ11A-MASF-LT2 ARJ11A-MASF-LT2 Abracon LLC
CONN MAGJACK 1PORT 10 BASE-T

1+$
3.17
10+$
3.11
100+$
3.04
500+$
2.98
1000+$
2.92
ARJ11A-MASG-LT2 ARJ11A-MASG-LT2 Abracon LLC
CONN MAGJACK 1PORT 10 BASE-T

1+$
3.21
10+$
3.15
100+$
3.08
500+$
3.02
1000+$
2.96
ARJ11A-MASH-KU2 ARJ11A-MASH-KU2 Abracon LLC
CONN MAGJACK 1PORT 10 BASE-T

1+$
4.45
10+$
4.36
100+$
4.27
500+$
4.19
1000+$
4.10
ARJ11A-MCSI-B-A-EKU2 ARJ11A-MCSI-B-A-EKU2 Abracon LLC
CONN MAGJACK 1PORT 10 BASE-T

1+$
0.82
10+$
0.80
100+$
0.79
500+$
0.77
1000+$
0.76
ARJ11A-MASJ-MU2 ARJ11A-MASJ-MU2 Abracon LLC
CONN MAGJACK 1PORT 10 BASE-T

1+$
3.21
10+$
3.15
100+$
3.08
500+$
3.02
1000+$
2.96


TENCO-TECH