عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
S-812C50AY-B2-U S-812C50AY-B2-U ABLIC U.S.A. Inc.
IC REG LINEAR 5V 75MA TO92-3

1+$
0.79
10+$
0.77
100+$
0.76
500+$
0.74
1000+$
0.73
S-1000C15-I4T1U S-1000C15-I4T1U ABLIC U.S.A. Inc.
IC VOLT DETECTOR 15V SNT-4A

1+$
0.22
10+$
0.22
100+$
0.21
500+$
0.21
1000+$
0.20
S-1000C16-I4T1U S-1000C16-I4T1U ABLIC U.S.A. Inc.
IC VOLT DETECTOR 16V SNT-4A

1+$
0.22
10+$
0.22
100+$
0.21
500+$
0.21
1000+$
0.20
S-1000C17-I4T1U S-1000C17-I4T1U ABLIC U.S.A. Inc.
IC VOLT DETECTOR 17V SNT-4A

1+$
0.22
10+$
0.22
100+$
0.21
500+$
0.21
1000+$
0.20
S-1000C18-I4T1U S-1000C18-I4T1U ABLIC U.S.A. Inc.
IC VOLT DETECTOR 18V SNT-4A

1+$
0.22
10+$
0.22
100+$
0.21
500+$
0.21
1000+$
0.20
S-1000C19-I4T1U S-1000C19-I4T1U ABLIC U.S.A. Inc.
IC VOLT DETECTOR 19V SNT-4A

1+$
0.22
10+$
0.22
100+$
0.21
500+$
0.21
1000+$
0.20
S-1000C20-I4T1U S-1000C20-I4T1U ABLIC U.S.A. Inc.
IC VOLT DETECTOR 20V SNT-4A

1+$
0.22
10+$
0.22
100+$
0.21
500+$
0.21
1000+$
0.20
S-1000C21-I4T1U S-1000C21-I4T1U ABLIC U.S.A. Inc.
IC VOLT DETECTOR 21V SNT-4A

1+$
0.22
10+$
0.22
100+$
0.21
500+$
0.21
1000+$
0.20
S-1000C22-I4T1U S-1000C22-I4T1U ABLIC U.S.A. Inc.
IC VOLT DETECTOR 22V SNT-4A

1+$
0.22
10+$
0.22
100+$
0.21
500+$
0.21
1000+$
0.20
S-1000C23-I4T1U S-1000C23-I4T1U ABLIC U.S.A. Inc.
IC VOLT DETECTOR 23V SNT-4A

1+$
0.22
10+$
0.22
100+$
0.21
500+$
0.21
1000+$
0.20


TENCO-TECH