عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
14235R-2000 14235R-2000 Echelon Corporation
IC TXRX FT 5000 48QFN

1+$
7.51
10+$
7.36
100+$
7.21
500+$
7.07
1000+$
6.93
14235R-2000 14235R-2000 Echelon Corporation
IC TXRX FT 5000 48QFN

1+$
7.51
10+$
7.36
100+$
7.21
500+$
7.07
1000+$
6.93
14255R-100 14255R-100 Echelon Corporation
FT-X3 COMMUNICATIONS TRANFORMER

1+$
1.22
10+$
1.20
100+$
1.17
500+$
1.15
1000+$
1.13
14255R-100 14255R-100 Echelon Corporation
FT-X3 COMMUNICATIONS TRANFORMER

1+$
1.22
10+$
1.20
100+$
1.17
500+$
1.15
1000+$
1.13
65440R 65440R Echelon Corporation
IC INTERFACE MODULE U60 USB

1+$
34.48
10+$
33.79
100+$
33.11
500+$
32.45
1000+$
31.80
14305R-500 14305R-500 Echelon Corporation
IC PROC 8BIT 48QFN

1+$
3.85
10+$
3.77
100+$
3.70
500+$
3.62
1000+$
3.55
14410R-500 14410R-500 Echelon Corporation
TRANC CHIP W/INTEGRATED NEURON C

1+$
4.24
10+$
4.16
100+$
4.07
500+$
3.99
1000+$
3.91
14450R-500 14450R-500 Echelon Corporation
TRANC CHIP W/INTEGRATED NEURON C

1+$
7.38
10+$
7.23
100+$
7.09
500+$
6.95
1000+$
6.81
14550R-500 14550R-500 Echelon Corporation
COMM PROCESSOR W/FOUR NEURON COR

1+$
3.36
10+$
3.29
100+$
3.23
500+$
3.16
1000+$
3.10
14305R-500 14305R-500 Echelon Corporation
IC PROC 8BIT 48QFN

1+$
3.96
10+$
3.88
100+$
3.80
500+$
3.73
1000+$
3.65


TENCO-TECH