عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
MP1492DS-LF-Z MP1492DS-LF-Z Monolithic Power Systems Inc.
IC REG BUCK ADJ 2A SYNC

1+$
0.84
10+$
0.82
100+$
0.81
500+$
0.79
1000+$
0.77
MP1493DS-LF MP1493DS-LF Monolithic Power Systems Inc.
IC REG BUCK ADJ 3A SYNC

1+$
2.18
10+$
2.14
100+$
2.09
500+$
2.05
1000+$
2.01
MP1493DS-LF-Z MP1493DS-LF-Z Monolithic Power Systems Inc.
IC REG BUCK ADJ 3A SYNC

1+$
0.95
10+$
0.93
100+$
0.91
500+$
0.89
1000+$
0.88
MP1494DJ-LF-Z MP1494DJ-LF-Z Monolithic Power Systems Inc.
IC REG BUCK ADJ 2A SYNC

1+$
1.66
10+$
1.63
100+$
1.59
500+$
1.56
1000+$
1.53
MP1494SGJ-P MP1494SGJ-P Monolithic Power Systems Inc.
IC REG BUCK ADJ 2A SYNC

1+$
0.95
10+$
0.93
100+$
0.91
500+$
0.89
1000+$
0.88
MP1495DJ-LF-Z MP1495DJ-LF-Z Monolithic Power Systems Inc.
IC REG BUCK ADJ 3A SYNC

1+$
1.91
10+$
1.87
100+$
1.83
500+$
1.80
1000+$
1.76
MP1495SGJ-Z MP1495SGJ-Z Monolithic Power Systems Inc.
IC REG BUCK ADJ 3A SYNC

1+$
1.54
10+$
1.51
100+$
1.48
500+$
1.45
1000+$
1.42
MP1496DJ-LF-Z MP1496DJ-LF-Z Monolithic Power Systems Inc.
IC REG BUCK ADJ 2A SYNC

1+$
1.66
10+$
1.63
100+$
1.59
500+$
1.56
1000+$
1.53
MP1496SGJ-Z MP1496SGJ-Z Monolithic Power Systems Inc.
IC REG BUCK ADJ 2A SYNC

1+$
1.35
10+$
1.32
100+$
1.30
500+$
1.27
1000+$
1.25
MP1497DJ-LF-Z MP1497DJ-LF-Z Monolithic Power Systems Inc.
IC REG BUCK ADJ 3A SYNC

1+$
1.91
10+$
1.87
100+$
1.83
500+$
1.80
1000+$
1.76


TENCO-TECH