عکس پارت نامبر تولید کننده توصیف PDF تعداد قیمت مرجع($)
BEAGLEBOARD XM BEAGLEBOARD XM Precision Technology Inc.
BEAGLEBOARD XM DEV BOARD

1+$
129.90
10+$
127.30
100+$
124.76
500+$
122.26
1000+$
119.82
BEAGLEBOARD X15 BEAGLEBOARD X15 Precision Technology Inc.
BEAGLEBOARD X15 DEV BOARD

1+$
215.96
10+$
211.64
100+$
207.41
500+$
203.26
1000+$
199.19


TENCO-TECH